Türkiye 13.Tarla Bitkileri Kongresi

TABKON 2019 TAM METİN VE ÖZET BİLDİRİ KİTAPÇIĞI YAYIMLANMIŞTIR (08.01.2020)

TABKON 2019 BİLDİRİ KİTABI

 

TABKON 2019 ÖZET BİLDİRİ KİTABI

 

TABKON 2019 SONUÇ BİLDİRGESİ

 

TABKON 2019 AKADEMİK TEŞVİK İÇİN BELGE

 

 

 

DUYURU:(20.12.2019)

 

Sayın araştırmacılar; Kongre kitapçığının taslak formatı aşağıdaki linkte verilmiştir. Lütfen Pazartesi (23.12.2019) mesai bitimine kadar düzeltme taleplerinizi kongre düzenleme kuruluna gmail üzerinden iletiniz.

DUYURU:(26.06.2019)

*** Kabul edilen yayınlar Bilimsel inceleme sonrasında SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde ve seçilen belli sayıda makale Turkish Journal Of Field Crops dergisinde yayınlanabilecektir.

Tıbbi aromatik bitkiler alanında sunulacak olan bildiriler Tıbbi Aromatik Bitkiler Derneği'nin yayınlamış olduğu Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP) isimli dergide İngilizce tam metin formatında ücretsiz olarak yayınlanabilecektir.  

Kongremizde sunulan bildiriler bilimsel inceleme sonrasında Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) dergisinde yayınlanabilecektir.

** KONGREMİZ ÜAK DOÇENTLİK KRİTERLERİ VE AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ŞARTLARINI KARŞILAMAKTADIR.

Dünyada ve ülkemizde ekim alanı ve üretim miktarı yönünden en önemli tarımsal üretim grubunu oluşturan tarla bitkileri, insan ve hayvan beslemesi için temel besin kaynağıdır. Türk tarımının ve tarıma dayalı sanayisinin gelişmesi büyük ölçüde tarla bitkileri tarımına bağlı olup, tarım alanlarının %83’ünde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarla bitkileri; insanların olmazsa olmaz kabul edilen beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünlerdir. Dünyada bu amaçlarla tarımı yapılan ve “stratejik” olarak kabul edilen en önemli 10 kültür bitkisi de (buğday, mısır, çeltik, sorgum, arpa, patates, şekerkamışı, şekerpancarı, soya ve pamuk) tarla bitkisidir. Ancak, ülkemizdeki yapısal sorunlar, iklim değişiklikleri ve üretimdeki aksaklıklar nedeniyle birçok üründe ithalat bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır. Gelecekte gıda ihtiyacının daha da artacak olmasına bağlı olarak tarımsal üretim, uluslararası ilişkilerde su ve petrol gibi stratejik bir öneme sahip olacaktır. Bu nedenle araştırma-geliştirme aşamasından, üretimin pazarlanmasına kadar her şeyin planlı yapılması, tarımsal ürünlerde dış alımın azalmasına ve sürdürülebilir tarımsal üretimin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Dünyanın gelişmiş tarım ülkelerinde; tohumluk, toprak işleme, ekim ve dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, hasat, harman, depolama ve nakliye gibi üretim faaliyetleri daha akıllıca yönetilerek çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim hedeflenmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak tarla tarımında yaşanan hızlı dönüşümlerin uzağında kalmamak, bilakis Türkiye’de çağdaş anlamda tarımsal eğitim ve öğretimin başladığı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de ifade ettiği “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmalıyız” hedefine ulaşmada Ulusal Tarla Bitkileri Kongre’lerinin çok büyük önem taşıdığının farkındayız.

Türkiye’nin tarla bitkileri tarımının gelişmesine ve karşılaşılan temel sorunların aşılmasına rehberlik yapacak araştırmaların değerlendirilmesi amacıyla Türkiye XIII. Tarla Bitkileri Kongresi Tarla Bitkileri Bilimi Derneği’nin katkılarıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından düzenlenecektir. Bu kapsamda, Türkiye’de tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı ile bu bilim dalına katkı veren diğer temel ve uygulamalı bilimi dallarında faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tarla bitkileri bilimi ve teknolojileri üzerine sunumların yapılacağı, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı bir kongre ortamını yaşatmayı hedefliyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü olarak bu ulusal kongreye ev sahipliği yapmak ve sizleri ağırlamaktan onur ve gurur duyacağız.

Kongre Düzenleme Kurulu